新闻中心

【nohu diagnose】Bán điện cho hàng xóm bị loại?

Trong công văn gửi cho UBTW MTTQ Việt Nam,ánđiệnchohàngxómbịloạnohu diagnose các bộ ban ngành, địa phương, Tập đoàn Điện lực và VCCI, Bộ Công thương cũng xin ý kiến cụ thể về 2 vấn đề trong Dự thảo Nghị định quy định về phát triển điện mặt trời.

Đó là điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia. 

【nohu diagnose】Bán điện cho hàng xóm bị loại?

Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời 'loại' bán điện cho hàng xóm - Ảnh 1.

Dự thảo nghị định dự kiến để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem vào tháng 7.2024

【nohu diagnose】Bán điện cho hàng xóm bị loại?

VŨ HÂN

【nohu diagnose】Bán điện cho hàng xóm bị loại?

Cụ thể, cá nhân, tổ chức  khi thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ sử dụng tại chỗ, không bán cho ai, bao gồm cả việc không bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nghĩa là không có đầu tư kinh doanh điện, không cho phép hoạt động kinh doanh mua bán điện).

Trường hợp điện dư thừa, cho phép cá nhân, tổ chức lựa chọn phát sản lượng điện mặt trời dư, nếu có, vào hệ thống điện. Nhà nước ghi nhận sản lượng điện dư này với giá 0 đồng (không thanh toán, đổi lại nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân được bám lưới điện, được liên kết với lưới điện quốc gia để điện mặt trời mái nhà vận hành, hoạt động ổn định). 

Nếu cá nhân, tổ chức lựa chọn không phát sản lượng điện dư vào lưới điện quốc gia thì phải tự đầu tư lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống điện. Quy định này không áp dụng với điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước...

Vấn đề thứ 2 là quy định điện mặt trời mái nhà không liên kết với lưới điện quốc gia về tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, phải bảo đảm cả nguồn phát điện và phụ tải không liên kết với lưới điện quốc gia; quy mô công suất lắp điện mặt trời mái nhà cho trường hợp này không giới hạn tại thời điểm thực hiện đăng ký phát triển.

Ngoài ra, Bộ Công thương xin ý kiến các vấn đề để điện mặt trời mái nhà được tạo điều kiện phát triển như sau: 

Công suất điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 500 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Điện 8 và Kế hoạch thực hiện  quy hoạch phù hợp luật Điện lực. Dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực chỉ được thực hiện khi cơ quan lập quy hoạch phát triển điện lực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cho phép. Vì trong Quyết định 500 và Kế hoạch không có tên dự án điện mặt trời mái nhà.

Điện mặt trời mái nhà tại vùng đồng bằng sông Hồng phù hợp Quyết định 500 của Thủ tướng, Kế hoạch thực hiện phù hợp định hướng phát triển vùng và liên kết vùng. Vì trong vùng đồng bằng sông Hồng không tìm thấy định hướng phát triển năng lượng tái tạo như các vùng còn lại trên cả nước.

Điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở riêng lẻ không phải thực hiện phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, không phải lập dự án đầu tư (sử dụng tại chỗ, không bán cho ai, không hoạt động kinh doanh điện...). Trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Đất, công trình xây dựng có mái nhà không phải thực hiện bổ sung đất năng lượng và công năng cho công trình năng lượng theo quy định pháp luật về điện lực, đất đai...


上一篇:Chicago Democrat urges officials to remove sanctuary city status 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2024 Xem Sức khỏe Tốt lành    sitemap